Ti individuelle udfaldsøvelser

Formål: At træne målvogterens bevægelighed og smidighed.

1) Målvogter ligger udstrakt på ryggen, og foretager bevægelse til hofteudfald, hvor knæet løftes og armen sænkes. Bevægelserne skal køre i gulvplanet.

2) Målvogter ligger udstrakt på maven, og laver bevægelse til hofteudfald som beskrevet ovenfor.

3) Målvogter ligger på ryggen med armene ud til siden, foden bevæges til modsatte hånd.

4) Målvogter ligger på nakken med fødderne over hovedet som ved en baglæns kolbøtte, herefter rulles frem og fødderne stemmes i gulvet langt fremme.

5) Målvogter ligger på nakken med fødderne over hovedet som ved en baglæns kolbøtte, herefter rulles frem og benene føres ud i split position.

6) Målvogter sidder oprejst overkrop og benene fladt i gulvet, nu drejes overkroppen til siden, begge hænder i gulvet og tilbage, benene forbliver fremadrettet og i gulvet.

7) Målvogter ligger med bolden mellem fødderne, ruller baglæns op og giver bolden til hænderne, som er over hovedet og tager fødderne ned på gulvet igen. Derefter føres bolden tilbage til fødderne – det er vigtigt man ligger udstrakt mellem hvert udfald.

8) Målvogter sidder med strakte ben og ruller en bold rundt om sig selv – forsøg at holde benene strakt.

9) Målvogteren ligger udstrakt på ryggen, træneren står over hovedet og taber bolde ud ved den ene hofte, hvorefter der lukkes med hofteudfald sænket albue og hævet knæ. Kan som variation køres med to bolde hvor den ene slippes – herved trænes reaktionsevnen også.

10) Bolde lægges på to rækker med en afstand som præcis passer til at målvogteren kan lave udfald til siden og sparke bolden væk med tåspidsen (armen tages med ned).