Målvogtertræning i klubberne

I mange håndboldforeninger, er der mangel på målvogtere og man oplever tit at målvogteren ikke får så meget specialtræning i de tidlige årgange. Jeg vil meget gerne skabe et større fokus på målvogteren i ungdomsrækkerne.

Som udgangspunkt skal klubberne sørge for at lægge special træning ind udenfor den normale hal træning. Træningen er for alle de spillere som gerne vil være målvogtere, eller har lyst til at prøve at stå på mål.

Mit mål er at få flere unge spillere til at prøve at stå på mål og få dem til at fange interesse for målvogterhvervet og dermed fortsætte “håndboldkarrieren” som målvogtere. Jeg arbejder meget med basistræning til målvogtere som spillerne kan tage med “hjem” til det hold som man kommer fra og arbejde videre med det der.

Klubberne skal forsøge at placere målvogtertræningen løbende som special træning hen over sæsonen og især i opstartsfasen, for at giver målvogterne en god grund form.

Målvogter udvikling pr U årgang, i processen med udvælges arbejdes primært med tvang, der kan ligge forskellige kriterier for at pege på de forskellige piger og drenge:

 • Talent
 • Størrelse
 • Lyst
 • Nysgerrighed
 • Forældre

U0-U9 ingen specialisering, alle skal prøve at være målvogter.

U10/11

Pr hold med 12 spiller, skal der vælges som ca. 5 spiller, der primært skal spille i marken på relevante pladser, de udvalgte spiller skiftes så til at stå på mål, der laves ikke specifik målvogter træning for disse. Der kan i deres sidste sæson introduceres enkelt og nemme målvogter øvelser for disse.

 • Nemme målvogter opvarmnings sekvenser
 • Placering i målet
 • Armene oppe
 • Hurtige fødder

U12/13

Ud af dem 5 fra årgangen tidligere, udvælges min. 3 personer. De skiftes til at stå på mål og spille i marken.

 • Udfald nede skal indarbejdes i træning af målvogter.
 • Træning af mod
 • Målvogteren som angrebsstarter
 • Målvogterens reaktionsevne

U14/15

Ud af dem min. 3 fra årgangen tidligere, udvælges min. 2 personer som specialiseres som målvogter.

Der skrues op for målvogtertræningen, som min. 1 time om ugen plus korrektion i den almindelige hal træning.

 • De introduceres til skud diagrammer.
 • Parade aflæsning/evt. aftaler
 • Afvent udfald til målvogter kan ”se” hvor skuddet falder.
 • Målvogteren som angrebsstarter

U16/17

Der arbejdes videre med de udvalgte målvogtere, der skal være meget fokus på:

 • Der arbejdes med skud diagrammer i kamp
 • aggressivitet i sine måde at stå i målet, hvis hvem der bestemmer i feltet.
 • aggressiv på skud fra skytter.
 • afvent udfald til målvogter kan ”se” hvor skuddet falder.
 • Målvogteren som angrebsstarter

U18/19

Målvogteren introduceres til senior håndbold

Der skrues op for målvogtertræningen, som min. 2 gange om ugen plus korrektion i den almindelige hal træning.

 • fokus på aflæsning af skytter.
 • Der arbejdes struktureret med skud diagrammer i kamp.
 • Parade aflæsning/evt. aftaler

Generelt:

 • Målvogter skal deltage i opvarmnings lege på lige fod med markspiller, dvs. så som løb, fodbold, volley eller lign.
 • Målvogter skal også være med på banen i anden træning, for at være med i det sociale aspekt.
 • Tilrettelæg hal træning så der også bliver tid til at lave dedikeret træning for målvogterne, det kan være når markspiller laver kaste gribbe øvelser eller lign. Hvis der nok målvogter kan der laves en rotation mellem målvogterne, så der kan laves specifikke fysiske øvelser.